Informacje ogólne

Informacje ogólne

Vent-Axia Kinetic Advance > Informacje ogólne

Centrala wentylacyjna z systemem odzysku ciepła.

Ta centrala wentylacyjna zapewnia energooszczędną wentylację budynków mieszkalnych i podobnych obiektów zgodnie z wymogami najnowszych brytyjskich przepisów budowlanych określonymi w dokumencie F z 2010 roku.
Urządzenie zaprojektowano tak, aby zapewnić całodobową wentylację wyciągową stęchłego, wilgotnego powietrza z łazienek, toalet, pomieszczeń gospodarczych oraz kuchni. Przy wyciągu stęchłego powietrza wymiennik ciepła w urządzeniu przesyła do 94% ciepła do nawiewu skierowanego do sypialni i salonu. Zapewnia to odzysk znaczących ilości energii, a jednocześnie niższe koszty ogrzewania i bardziej komfortowe warunki.
Ponadto w części modeli są dostępne opisane poniżej rozwiązania, które w określonych przypadkach można zamontować jako wyposażenie dodatkowe.
Funkcja stałego wydatku pozwalająca uzyskać niezmienny przepływ niezależnie od stopnia drożności filtrów.